banner header

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tình hình mới

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tình hình mới

Ngày 10/12, Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa (Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng) tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tình hình hình mới”. 

Quang cảnh hội thảo

Tham dự có hơn 40 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận. 
 
Hội thảo đánh giá trong 5 năm qua, Lâm Đồng phân bổ kinh phí hàng năm từ 4 - 5 tỷ đồng đầu tư trực tiếp vào chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, hỗ trợ từ 40% - 100% kinh phí xây dựng mô hình, nâng cao năng lực sản xuất giống cho vườn ươm, lắp đặt hệ thống cảm biến thông minh cảnh báo sương muối, sâu rầy; phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất…
 
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 60.288 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng gần 33.700 ha so với năm 2012, đạt hơn 40% giá trị sản xuất toàn ngành. Giá trị sản xuất bình quân đạt 400 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt nhiều mô hình áp dụng đồng bộ giải pháp công nghệ IoT đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng/ha/năm. 
 
Hội thảo cũng nhìn nhận những tồn tại trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là nguồn giống rau, hoa chiếm 90% nhập khẩu với nhiều thủ tục vướng mắc, ảnh hưởng đến nhu cầu sản xuất đa dạng cây trồng của nông dân. Việc ứng dụng công nghệ IoT chưa phát triển rộng rãi do hạ tầng thiếu đầu tư đồng bộ. Những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn triển khai…
 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tại hội thảo cũng đã tham gia góp ý về dự thảo các tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực trên địa bàn Lâm Đồng.
 
VĂN VIỆT
Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202012/phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-trong-tinh-hinh-moi-3034303/ 

 

 

: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tình hình mới