banner header
Giông chanh dây mới

Giông chanh dây mới

         
Viết đánh giá
Mã sản phẩm: GI2187
Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND, ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SNN, ngày 19/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn cơ sở vườn cây chanh dây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Xét biên bản họp ngày 05/12/2023 của Hội đồng thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá hiện trường vườn cây đầu dòng chanh dây;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định vườn cây đầu dòng chanh dây.

Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng chanh dây Đài nông 1, chanh dây tím Hi-Seng và chanh dây vàng ngọt Hi-Chung.

Quyet-dinh-cong-nhan-vuon-dau-Dong 

Giong-Hi-Chung-6.8.2023 

Giong_Hi_Seng-6.8.2023 (1) 

- +

0
         

0

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt            Tốt