banner header

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Thái Phiên, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại

02633.831.529

Thông tin liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa