banner header

CÁC GIỐNG HOA CÚC MỚI LAI TẠO CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU & HOA

CÁC GIỐNG HOA CÚC MỚI LAI TẠO

CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU & HOA

Giống C10.2.1: Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng 90-100 ngày với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày, chiều cao cây 100 - 110 cm. Hoa màu tươi (giống thọ vàng), cành hoa dạng chùm cân đối, kiểu bông hoa dạng thược dược, kích thước hoa lớn (6,0 -6,5 cm), tràng hoa cứng. Phiến lá dày, xẻ thùy ít, thân màu xanh. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và ruồi đen (Liriomyza ssp.) rất tốt. Tỉ lệ hoa đạt thương phẩm từ 95 – 100 %.

Giống C10.2.1

Giống C10.3.3: Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày, chiều cao cây 110 - 120 cm. Hoa màu tím viền, cành hoa dạng chùm cân đối, kiểu bông hoa dạng thược dược, hoa dạng nút, kích thước hoa (3,0 -3,5 cm), tràng hoa cứng. Phiến lá dày, xẻ thùy nhiều và sâu, thân màu xanh tím. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và ruồi đen (Liriomyza ssp.) rất tốt. Tỉ lệ hoa đạt thương phẩm từ 95 – 100 %.

Giống C10.3.3

Giống C11.5.2: Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng 90-100 ngày với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày, chiều cao cây 100 - 110 cm. Hoa màu tím hồng (giống farm tím), cánh hoa lớn, cành hoa dạng chùm cân đối, kiểu bông hoa dạng thược dược, kích thước hoa lớn (8,0 -8,5 cm), tràng hoa cứng. Phiến lá dày, xẻ thùy ít nhưng sâu, thân màu xanh. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và ruồi đen (Liriomyza ssp.) rất tốt. Tỉ lệ hoa đạt thương phẩm từ 95 – 100 %.

Giống C11.5.2

Giống C11.4.1: Sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng 90-100 ngày với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày, chiều cao cây 110 - 120 cm. Hoa màu trắng (giống farm trắng), cánh hoa lớn, cành hoa dạng chùm cân đối, kiểu bông hoa dạng thược dược, kích thước hoa lớn (8,0 -8,5 cm), tràng hoa cứng. Phiến lá dày, xẻ thùy ít nhưng sâu, thân màu xanh. Kháng rỉ sắt do nấm Puccinia tanaceti và ruồi đen (Liriomyza ssp.) rất tốt. Tỉ lệ hoa đạt thương phẩm từ 95 – 100 %.

Giống C11.4.1

: CÁC GIỐNG HOA CÚC MỚI LAI TẠO CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU & HOA