banner header

Giới thiệu về Trung tâm

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU & HOA

Đường Hồ Xuân Hương, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.831529/0633.585159; Fax: 0633.820914

Email: pvf_sci@pvfcdalat.org

     Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa (PVFC), là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp, trực thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam.

     Trung tâm có chức năng

 1. Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất khoai tây, rau và hoa.
 2. Chuyển giao tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất khoai tây, rau và hoa.
 3. Tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật thuộc các lĩnh vực có liên quan.

     Trung tâm có cơ sở vật chất kĩ thuật gồm : 6,3 ha đất (trong đó có 4,5ha đất canh tác, 1ha nhà kính, nhà lưới). Phòng thí nghiệm tổng hợp, phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật, hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh và các thiết bị canh tác phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất.

     Bộ máy tổ chức của Trung tâm bao gồm

     - Ban giám đốc

     - Phòng nghiên cứu chuyển giao

     + Bộ môn nghiên cứu khoai tây, rau

     + Bộ môn nghiên cứu Hoa

     + Bộ môn Công nghệ sinh học

     -  Phòng nghiệp vụ

     -  Phòng sản xuất kinh doanh

     + Tổ sản xuất hoa

     + Tổ sản xuất khoai tây, rau

     Với đội ngũ cán bộ viên chức 35 người, trong đó có 18 nghiên cứu viên có trình độ đại học và trên đại học, 5 quản lý hành chính và 12 kĩ thuật viên có trình độ tay nghề cao.

      LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Chủ trì và phối hợp thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu triển khai các cấp thuộc các lĩnh vực có liên quan.
 • Chọn tạo giống, công nghệ sản xuất khoai tây, rau & hoa phù hợp với yêu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
 • Sản xuất, cung cấp giống khoai tây, rau & hoa và thực hiện các dịch vụ khoa học kĩ thuật  nông nghiệp.
 • Đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật nông nghiệp, sinh viên và tổ chức các lớp huấn luyện chuyển giao tiến bộ kĩ thuật cho nông dân

     MỘT SỐ THÀNH TỰU CHÍNH TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

 • Quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây hạt lai HH2, HH7…
 • Quy trình sản xuất an toàn cho một số loại rau chính phục vụ cho sản xuất tại Đà Lạt (Khoai tây, cải bắp, cải thảo, cà rốt, đậu rau, ….)
 • Quy trình sản xuất củ khoai tây và lay-ơn siêu nhỏ in vitro và củ mini sạch bệnh Go.
 • Quy trình xử lý sau thu hoạch cho một số loại hoa cắt cành và các chế phẩm xử lý bảo dưỡng cành hoa (Hồng, Đồng tiền, Cẩm chướng, Layơn…..)
 • Lai tạo, chọn lọc và chuyển giao cho sản xuất giống khoai tây PO3, Atlantic, giống đậu hà-lan CPX58, EG623, giống hoa cẩm chướng Super Green, Niva, bộ giống hoa đồng tiền, hoa lay ơn, cúc, cẩm chướng cắt cành với kiểu dáng, màu sắc phong phú.

     HỢP TÁC QUỐC TẾ

 • Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP)
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Rau Thế giới (AVRDC)
 • Viện Nghiên cứu Nông nghiệp & Môi trường Na –Uy (NIAER)
 • Đại học Tây Sydney (UWS)
 • Đại học Công nghệ Curtin (CUT)
 • Tổ chức Phòng chống Mốc sương Toàn cầu (GILB)
 • Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS)  

     NHỮNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP THƯỜNG XUYÊN

 • Củ giống khoai tây sạch bệnh : khoai tây siêu nhỏ in vitro, mini Go, G1, G2 ; củ giống hoa lay ơn (các cơ củ khác nhau).
 • Cây giống rau, hoa sạch bệnh các loại: cúc, đồng tiền, cẩm chướng, địa lan, dâu tây…
 • Hạt giống cà rốt, sup lơ, đậu hà-lan, đậu cove…
 • Chế phẩm xử lý và bảo dưỡng các loại hoa cắt cành.
 • Đào tạo, huấn luyện ứng dụng các quy trình sản xuất an toàn, hiệu quả giống khoai tây, rau, hoa ; ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân nhanh giống sạnh bệnh khoai tây, rau, hoa ; xử lý và bảo quản sau thu hoạch khoai tây, hoa cắt cành.
 • Tư vấn kỹ thuật sản xuất khoai tây, rau, hoa.
 • Tham gia đào tạo, hướng dẫn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng.

     ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT MỜI HỢP TÁC

 • Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây, rau, hoa năng suất, chất lượng cao.
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản suất thâm canh gi61ng và thương phẩm khoai tây, rau & hoa an toàn, hiệu quả phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng
 • Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.
 • Tư vấn kỹ thuật, quản lý và triển khai các đề tài/dự án thuộc các lĩnh vực có liên quan.
 • Hợp đồng tổ chức sản xuất giống, thương phẩm khoai tây, hoa