banner header

HỘI THẢO ĐẦU BỜ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ

Giới thiệu mô hình sản xuất một số giống dâu tây mới thuộc Dự án “Phát triển mô hình các giống dâu tây lai tạo có triển vọng cho nông dân ở các vùng cao nguyên Việt Nam”

     Ngày 04/03/2022, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa tổ chức Hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình sản xuất một số giống dâu tây mới do Trung tâm nghiên cứu lai tạo. Tham dự Hội thảo có đại diện Chi cục Trồng trọt , BVTV – Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng, Hội nông dân một số phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất dâu tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về phía Ban quản lý dự án có Dr. Huyn Jong Nae, Giám đốc Kopia tại Việt Nam, cán bộ Ban Khoa học và HTQT- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

     Hội thảo đã giới một số đặc điểm nông sinh học của các giống dâu tây PS 1.07, PS 7.01, PS 8.07, PS8.10, PS 8.14 và PS 17.04, đây là các giống dâu tây được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc từ năm 2018, giống phù hợp với điều kiện canh tác ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng/nhà lưới, giống có tiềm năng năng suất cao, trung bình đạt từ 30-32 tấn/ha/năm, hình dạng quả đẹp, độ cứng khá, độ brix đạt trung bình từ 10-12%,  chống chịu tốt với bệnh phấn trắng, thán thư. Trong số đó có giống PS8.10 là giống có nhiều đặc điểm nổi trội nhất, giống đã được triển khai sản xuất ở một số hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ngoài việc giới thiệu các giống dâu tây mới cho sản xuất, Hội thảo cũng đã giới thiệu một số kỹ thuật mới được ứng dụng trong mô hình nhằm tăng năng suất, chất lượng dâu tây như: Kỹ thuật sử dụng ong, hệ thống quạt gió, quạt đối lưu để tăng cường khả năng thu phấn cho quả dâu tây.

     Thông qua buổi Hội thảo một số nông dân đã đặt giống dâu tây PS8.10 cho vụ sản xuất sắp tới. Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau & Hoa sẽ tổ chức thêm một số mô hình và các buổi Hội thảo để giới thiệu giống và các kỹ thuật mới tới người sản xuất dâu tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Thế Nhuận - Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa

: HỘI THẢO ĐẦU BỜ