banner header

KẾT QUẢ LAI TAO, CHỌN LỌC GIỐNG KHOAI TÂY TK13.2 CHO CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP

KẾT QUẢ LAI TAO, CHỌN LỌC GIỐNG KHOAI TÂY TK13.2 CHO CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thế Nhuận1 Đinh Thị Hồng Nhung1, Nguyễn Thị Nhung2, Ngô Thị Huệ2

1 Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa, Viện KHKTNN miền Nam

2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Giống khoai tây TK13.2 chọn lọc từ tổ hợp lai Atlantic x CIP302056.205, giống được trồng khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất tại các điểm sản xuất khoai tây chính tỉnh Lâm Đồng, Nam Định và Thái Bình từ năm 2014 - 2019. Kết quả cho thấy giống TK13.2 có thời gian sinh trưởng khoảng 90 - 95 ngày (dài hơn giống Atlantic từ 5 - 10 ngày), độ đồng đều cao, tại thời điểm 45-50 ngày sau trồng phủ luống đạt 100%; dạng cây nửa đứng, mức độ nhiễm virus và mốc sương nhẹ. Giống TK13.2 có dạng củ hình oval ngắn, mắt nông, vỏ củ vàng, ruột củ trắng, số lượng củ/cây trung bình từ 6 - 8 củ, hàm lượng chất khô đạt trung bình trên 21%, hàm lượng đường khử thấp, không đổi màu sau chế biến, phù hợp cho chế biến chips (lát cắt) công nghiệp. Giống có tiềm năng năng suất cao, trung bình khảo nghiệm cơ bản đạt từ 24 - 26 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng (Atlantic) từ 18-20%, kết quả khảo nghiệm sản xuất đạt 25,17 tấn/ha cao hơn giống đối chứng 17,8%. Kết quả xây dựng mô hình giống khoai tây TK13.2 trung bình trong năm 2018 - 2019 tại 3 địa điểm Đà Lạt, Đơn Dương và Vụ Bản đạt trung bình 24,87 tấn/ha, tăng cao trung bình 16,9% so với giống đối chứng Atlantic. Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình, giống khoai tây TK13.2 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới theo Quyết định số 298/QĐ-TT-CLT, ngày 19/9/2019.

: KẾT QUẢ LAI TAO, CHỌN LỌC GIỐNG KHOAI TÂY TK13.2 CHO CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP