banner header

Đào tạo ngắn hạn thuộc Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”

     Trong khuổn khổ Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”.  Từ ngày 12 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa phối hợp với Công ty Biodiv của Hàn Quốc và Ban quản lý Dự án tổ chức 03 lớp đào tạo ngắn hạn cho 61 học viên gồm 44 nông dân, cán bộ kỹ thuật đến từ các Công ty và 17 nghiên cứu viên, sinh viên đến từ các đơn vị nghiên cứu, Trường Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Khóa đào tạo được 02 chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy về quy trình công nghệ sản xuất dâu tây, cà chua và ớt chuông theo mô hình trang trại thông minh (smart farm) bao gồm các nội dung:

            • Lý thuyết về cây dâu tây, cà chua và ớt chuông;
            • Sản xuất cây giống dâu tây sạch bệnh;
            • Quy trình trồng, chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, sâu, bệnh hại dâu tây trong điều kiện nhà màng;

     Khóa đào tạo đã giành nhiều thời gian cho việc thảo luận, trao đổi, chia sẽ các nghiệm trong sản xuất dâu tây, cà chua và ớt chuông tại Lâm Đồng và Hàn Quốc. Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã nắm bắt cơ bản các nội dung lý thuyết về cây dâu tây, cà chua, ớt ngọt, có 96,5% học viên đánh giá kết quả đào tốt về nội dung và tổ chức đào tạo (chấm 4,82/5 điểm), có 49 học viên đăng ký khóa đào tạo dài hạn. Dựa vào kết quả đăng ký và các thông tin của học viên cung cấp, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa phối hợp với các chuyện gia Hàn Quốc sẽ chọn được 24 học viên  tham gia khóa đào tạo dài hạn (đào tạo chuyên sâu) trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022.

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34  

          

: Đào tạo ngắn hạn thuộc Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”