banner header

Đào tạo ngắn hạn thuộc Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”

     Trong khuổn khổ Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”.  Từ ngày 12 đến ngày 14 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa phối hợp với Công ty Biodi của Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn cho 15 nông dân đến từ Công ty TNHH Tân Tiến, Công ty Lộc Trời, các nông hộ sản xuất dâu tây, cà chua, ớt ngọt trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 6 sinh viên, nghiên cứu viên đến từ Trường Cao đằng nghề Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa. Khóa đào tạo được 02 chuyên gia đến từ Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy về quy trình công nghệ sản xuất dâu tây, cà chua và ớt chuông theo mô hình trang trại thông minh (smart farm) bao gồm các nội dung: Lý thuyết về cây dâu tây, cà chua và ớt chuông, sản xuất cây giống, quy trình trồng, chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, sâu, bệnh hại…Khóa đào tạo đã giành nhiều thời gian cho việc thảo luận, trao đổi, chia sẽ các nghiệm trong sản xuất dâu tây, cà chua và ớt chuông tại Lâm Đồng và Hàn Quốc.

     Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã nắm bắt cơ bản các nội dung lý thuyết về cây dâu tây, cà chua, ớt ngọt và mong muốn tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo khác, nhất là khóa đào tạo chuyên sâu, dài hạn trong sản xuất dâu tây, cà chua và ớt chuông theo mô hình trang trại thông minh (smart farm) của Hàn Quốc và mong muốn được trao đổi trực tiếp trên đồng ruộng khi dự án có mô hình. Kết thúc khóa học, 21 học viên đã được trao chứng nhận tham gia khóa đào tạo.

     Tiếp tục chương trình đào tạo của Dự án, trong tháng 7, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa tiếp tục tổ chức thêm 02 khóa đào tạo ngắn hạn cho 45 học viên là các nông dân sản xuất dâu tây, cà chua, ớt ngọt trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP HUẤN

   

 

: Đào tạo ngắn hạn thuộc Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam”