banner header

Giải pháp đèn LED cho hoa cúc thương phẩm

Giải pháp đèn LED cho hoa cúc thương phẩm

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam vừa đánh giá năm đầu tiên triển khai mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt. Theo đó nhiều kết quả đáng kể về năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho người sản xuất, thúc đẩy khả năng nhân rộng trên địa bàn.
 
Hoa cúc áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED đã tăng thêm doanh thu 100 triệu đồng/ha/năm
 
• DOANH THU 740 TRIỆU ĐỒNG/HA/NĂM 
 
Đây là mô hình triển khai trong khuôn khổ Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng, giai đoạn năm 2021-2025”. Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa chọn vùng nông nghiệp Xuân Thọ, Đà Lạt triển khai xây dựng mô hình 2 ha với 20 nông hộ tham gia. Khi tham gia mô hình, các nông hộ được nguồn vốn Dự án hỗ trợ 70% chi phí về giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đèn LED với mật độ 166 bóng/1.000 m2. Đồng thời các nông hộ được tham gia các lớp tập huấn do các giảng viên là các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa chuyển giao quy trình trồng và chăm sóc hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED đạt năng suất cao, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó tập trung hướng dẫn các nông dân thực hành thành thạo các khâu kỹ thuật như: Bố trí thời vụ trồng, làm đất, lên luống, rạch hàng, bón phân, trồng, chăm sóc, nhận biết một số sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, bảo quản tạm thời và các điều khoản để công ty ký kết hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra.
 
Cụ thể, mô hình được thực hiện trên giống hoa cúc đóa vàng ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt với điều kiện sinh trưởng phù hợp, độ đồng đều cao, khả năng kháng sâu bệnh hại, hoa đẹp và đang được thị trường trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Hoa cúc đóa vàng sau khi xuống giống trồng 30-35 ngày, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đèn COMPACT 20W được thay thế bằng đèn LED từ 6-9W, mật độ 166 bóng/1.000 m2. Kết quả từ 95-100 ngày sinh trưởng, tỷ lệ hoa cúc đóa vàng loại 1 đạt trên 85%, tăng hơn 18% so với hoa cúc ngoài mô hình.
 
Đáng nói trước khi tiến hành xuống giống, triển khai mô hình công nghệ chiếu sáng đèn LED trên hoa cúc đóa vàng, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa liên hệ, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn cũng như vùng lân cận ký kết hợp đồng với đại diện các nông hộ tham gia dự án bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch, trong đó nhiều điều khoản được thống nhất trong hợp đồng gồm: Tiêu chuẩn chất lượng cành hoa cúc đóa thương phẩm, điều kiện thu hoạch, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giá cả, phương thức thanh toán, hợp đồng có xác nhận của chính quyền địa phương…
Kết quả tính riêng HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc ở xã Xuân Thọ thu mua với giá 2.000 đồng/cành hoa loại 1 và 1.600 đồng/cành hoa loại 2, hạch toán mang lại doanh thu cho các nông hộ ước đạt 740 triệu đồng/ha/năm, tăng trên 100 triệu đồng/ha/năm so với nông hộ ngoài mô hình. 
 
• NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRÊN CÁC VÙNG CHUYÊN CANH HOA CÚC
 
Ông Đặng Cư, đại diện nông hộ trực tiếp tham gia mô hình tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt chia sẻ: Việc được tham gia mô hình được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa hỗ trợ 70% nguồn giống sạch bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bóng đèn LED cùng với quy trình kỹ thuật chăm sóc đạt năng suất, tỷ lệ cành hoa loại 1 đạt cao, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Chúng tôi rất mong muốn dự án sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tới để nhiều nông hộ trên địa bàn được tiếp cận, nhân rộng diện tích sản xuất hoa cúc công nghệ cao, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại địa phương.
 
Theo Thạc sĩ Trần Anh Thông, Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng, giai đoạn năm 2021-2025”, thành công của Dự án không những đạt được những hiệu quả về kinh tế, mà đã góp phần thúc đẩy ngành hàng sản xuất hoa cúc tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung phát triển đạt năng suất, chất lượng cao gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Qua đó, người sản xuất hoa cúc Lâm Đồng có điều kiện thực hành kỹ thuật sản xuất mới cũng như nguồn giống sạch bệnh, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ bền vững môi trường. Cùng với đó, lực lượng khuyến nông địa phương có thêm cơ hội nắm bắt được quy trình công nghệ và cách tổ chức sản xuất hoa cúc thương phẩm bằng công nghệ chiếu sáng đèn LED đạt năng suất, chất lượng cao để hướng dẫn chuyển giao, tuyên truyền nông dân tổ chức xây dựng, nhân rộng trên địa bàn, góp phần tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác...!
VĂN VIỆT
Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202112/giai-phap-den-led-cho-hoa-cuc-thuong-pham-3093711/
: Giải pháp đèn LED cho hoa cúc thương phẩm